Försäljningsvillkor

Wallgren Marketing AB
Näsets vinkelväg 2 A
421 66 Västra Frölunda
Tel. +46 31 681220
Email: info@wemarketing.se
Web: www.wemarketing.se

FÖRSÄLJNINGSVILKOR Wallgren Marketing AB 2014-05-16

HUR BLIR MAN ÅTERFÖRSÄLJARE?
Wallgren Marketing AB (nedan kallad WMAB) distribuerar ett brett sortiment av sportrelaterad elektronik.
Försäljning sker endast till av WMAB auktoriserade återförsäljare enligt nedanstående bestämmelser.

VILKA KRAV STÄLLS PÅ ÅF?
För att bli auktoriserad återförsäljare (ÅF) till WMAB, krävs att Ert företag på ett professionellt sätt och med egna resurser, bedriver återförsäljarverksamhet avseende WMABs produktsortiment.
Ni förväntas vara slutkund behjälplig med offerter och komposition av helhetslösningar, samt kunna erbjuda service av försålda produkter. WMAB kräver också en ifylld ÅF-ansökan och registreringsbevis från PRV.

BESTÄLLNINGAR
Vid beställningar/inköp från WMAB innebär samtidigt accepterande av våra vid varje tillfälle gällande försäljningsvillkor.WMAB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande förändra dessa försäljningsvillkor. Uppdaterade försäljningsvillkor kan skickas ut till ÅF på begäran.

Beställningsförfarande
Kundservice maila info@wemarketing.se.
Kundservice har öppet mån – fre kl. 09:00-16:30 med lunch kl. 12:00-13:00.
Vid skriftlig order kan vi alltid expediera Din order snabbast, om Du anger våra artikelnummer och -benämningar.
E-mailadress: info@wemarketing.se web: http://www.wemarketing.se

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
Allmänna villkor
Samtliga priser i våra prislistor är angivna exklusive moms och frakt.
Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll.
Ej lagerförda varor som beställs, kan ej avbokas utan medgivande från WMAB.
Notera att offerter i regel innehåller speciella avtal.
Efter att ÅF tilldelats behörighet att lägga order via epost, ansvarar ÅF fullt för samtliga transaktioner som görs via epost beställning. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller ÅF:s skyldigheter tills WMAB bekräftat uppsägningen skriftligt.
Levererade varor förblir WMAB:s egendom tills full betalning erlagts.
Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i dollar- eller annan valutakurs.
Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans,
gäller priset som lämnats i WMAB:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej ”finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat
pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom WMAB:s kontroll.
Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av ÅF, i annat fall annulleras ordern.
Betalningsvillkor/Kredit
Ansökan om kredit görs i samband med återförsäljaransökan, och behandlas av WMAB:s
Ekonomiavdelning. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning. Kredit lämnas normalt på 30 dagar netto, efter 2 etableringsorder mot
efterkrav. Fakturering sker vid leverans och kredittiden beräknas från vårt leveransdatum.
Dröjsmålsränta uttages med 24 % per år. ev. påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer.
Om kredit ej beviljas, kan leverans ske mot postförskott/efterkrav eller förskottsbetalning.

LEVERANSER
Leveranstid
Normalt sker leverans av lagervaror samma dag eller senast dagen efter, vid order lagd före 13.00.
Leveranssätt
Leverans sker normalt genom Postens Företagspaket, fraktfritt vid order över 5000Sek netto.
Fraktkostnader
WMAB debiterar faktisk frakt, enligt respektive transportörs vid varje tillfälle gällande prislista.
Restorder levereras normalt fraktfritt. Postförskotts-/efterkravsavgift samt avgifter för expressleverans eller liknande tillkommer på varje
leverans (gäller även restorder). Samtliga angivna fraktkostnader gäller endast inom Sverige. För gällande tari! på frakt till utlandet,
vänligen kontakta säljavdelningen.
Transportskada
WMAB ansvarar ej för skador eller förlust av gods, som uppstått under transport. Vid transportskada skall
mottagaren omedelbart göra en reklamation med begäran om ersättning direkt hos transportören.
Leveransstopp
Om ÅF överskrider sin kreditgräns eller underlåter att betala sina fakturor, förbehåller WMAB sig rätten att
hålla inne vidare leveranser.
Force Majeure
WMAB ansvarar ej för skada eller försening som beror av lagbud, myndighets åtgärd, strejk, lockout,
krigshändelse eller annan liknande omständighet som hindrar/försvårar WMAB:s fullgörande av leverans.

GARANTIER
Respektive tillverkares garantivillkor gäller, dock normalt under max 24 månader från fakturadatum.
Garantitiden räknas från WMABs fakturadatum, om ej annat angivits. ÅF har aldrig bättre rätt mot WMAB
än vad WMAB har mot respektive tillverkare. WMAB står inte för ersättningsdelar/-produkter under servicetiden, ej
heller kostnader för arbete som ÅF har i samband med garantiärende.
D.O.A. – Dead On Arrival
Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte/kreditering
enligt kundens önskemål. Anspråk kan aldrig göras senare än 10 dagar efter leveransdatum! Varan
skall returneras komplett i nyskick, inkl. alla kartonger, drivrutiner etc.!

RETURER
Returrätt
WMAB lämnar ej vare sig s.k. ”öppet köp” eller någon generell returrätt. Speciella regler och erbjudanden
kan dock förekomma. Tag kontakt med våra säljare för information.
Returrutin
Vid garanti; kontakta först den som ansvarar för garantiservice. Uppdaterad lista över garantitider och
serviceansvariga finns på vår webbplats.
Om inget annat angivits, skall RMA-nummer (returnummer) erhållas från WMAB innan retur. RMA-nummer
får ÅF enklast via vår webbplats. RMA-numret är giltigt i 14 dagar
från utfärdandet. Det betyder att retur skall vara WMAB tillhanda inom 14 dagar och givetvis innan garantitidens slut.
Faktura eller annat dokument, som styrker inköpsdatum, MÅSTE bifogas retur!
Returer skall alltid märkas med giltigt returnummer. Skriv dock aldrig direkt på varans emballage, om det samtidigt
fungerar som fraktemballage. Tänk på att varan normalt repareras/byts ut och skall kunna säljas igen efter åtgärd!
Ange alltid utförligt vad som är felaktigt och hur felet kan påvisas (viktigt)! Generella angivelser, som
”Trasig” o.dyl. är ej att anse som fullgoda.
Vid D.O.A. returer skall produkten returneras i sitt originalemballage, med samtliga tillbehör, såsom
kablar, skivor, manualer etc.
Felbeskrivning får EJ skrivas direkt på varan eller förpackningen. Bifoga ett separat dokument!
Returnera produkten till angiven returadress. Det åligger ÅF att betala frakt för återsända varor, ända
fram till returadressen. WMAB accepterar inte leverans mot mottagarfrakt eller liknande, där WMAB tvingas
betala frakt. WMAB hämtar heller inte paket på annan adress, t.ex. postens ekonomipaket på postkontor eller liknande.
Emballage av returer
Det åligger avsändaren att emballera returnerade produkter på tillfredsställande sätt. WMAB ersätter inte
skador som uppkommer p.g.a. otillräckligt/felaktigt emballage.
Betalningsansvar vid returer
WMAB ersätter inte frakt-/hanteringskostnader som ÅF har i samband med retur. WMAB ersätter ej heller ÅF för
arbete, utfört av ÅF eller av tredje part (annan serviceverkstad el. dyl.).
Utbyte, reparation eller kreditering?
WMAB förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk, likvärdig produkt eller krediteras.
Prissättning vid retur
Vid kreditering av returnerade produkter, krediteras alltid det lägsta av varans dagspris och fakturerat pris. Avdrag görs för saknat/skadat emballage eller tillbehör.
Felaktig/Utebliven leverans
Skulle ÅF erhålla en annan produkt än den beställda, skall WMAB:s returavdelning kontaktas, senast inom
8 dagar. ÅF får då ett returnummer (s.k. RMA-nummer). Detta RMA-nummer gäller i 14 dagar. Varan byts ut eller krediteras enligt kundens önskemål.
Samma förfarande gäller vid utebliven/ofullständig leverans, då WMAB ska beredas möjlighet att undersöka
ärendet innan WMAB fattar beslut om komplettering eller kreditering.
Retur-/Undersökningsavgift
Om en produkt vid kontroll visar sig vara felfri, debiteras en undersöknings-/felsökningsavgift om 400:- ex. moms.
Ej godkända returer
Returer som saknar giltigt returnummer, på annat sätt ej uppfyller ovanstående villkor, eller varor som ej
sålts av WMAB, kommer att återsändas till ÅF utan åtgärd. Retur sker på återförsäljarens bekostnad.